Info-folder


”Vi hjälper hjärna”, Nr 1

Det här är en allmän information till dig som är närstående om att insjukna i hjärntumör.

Ladda ner folder 1 här


”Vi hjälper hjärna”, Nr2

Nr 2 ger en fördjupad information till dig som är närstående om att ha drabbats av hjärntumör, att ha drabbats av ett återfall eller av metastaser i hjärnan. Denna folder är mera omfattande än den första.
Folder nr 2 ska underlätta förståelsen av symtom och biverkningar samt ge ökad information om sjukdomen och om vilken hjälp som finns att få.

Ladda ner folder 2 här


”Vi hjälper hjärna” till med juridiken, Nr 3

I den här foldern har vi samlat några av de vanligaste juridiska frågorna som man kan fundera över/är bra att känna till när någon insjuknar i hjärntumör. T.ex. testamente, god man, framtidsfullmakt, pension, försäkringar, vårdnadsfrågor etc.

Ladda ner folder 3 här


”Vi hjälper hjärna”-mappen

En praktisk hjälp till dig som är närstående till någon med hjärntumör.
Mappen innehåller:

  • Logg för behandlingar
  • Logg för läkemedel
  • Logg för mitt allmäntillstånd
  • Exempel på symtom som kan vara bra att notera
  • Vas – Visuell analog skala (smärtskala) – Ordlista”

Ladda ner mappen här


Övriga dokument

VAS-skalan

Mitt allmäntillstånd

Mina behandlingar

Mina läkemedel