Ordlista

A

Anaplastiskt gliom
Elakartat gliom av grad 3.

Anterior
I den främre delen.

ASHI
Avancerad sjukvård i hemmet.

Astrocyt
Stjärnformade gliaceller (gliaceller är en grupp av olika celltyper i nervsystemet).

Astrocytom
Tumör som utgår från hjärnans stjärnceller.

B

Benign
Godartad tumör som inte tenderar att sprida sig eller invadera vävnad.

Biopsi
Man tar vävnadsprov från levande kroppsvävnad.

C

Cerebellum (Cerebelli)
Lillhjärnan (lillhjärnans)

Cerebrum (Cerebri)
Hjärnan (hjärnans)

Chiasma opticum
Synnervskorsning

Corpus Callosum
Hjärnbalken

Cortex
Hjärnbark

CNS
Centrala NervSystemet

CT
Datortomografi, skiktröntgen,

CVK
Central Ven Kateter, en tunn slang som opereras in ett av kroppens större blodkärl på halsen eller under nyckelbenet.

D

Dexametason
Ett kortison preparat.

Dexter (dx.)
Höger

Diplopi
Dubbelseende

Dysfasi
Språkstörning

E

EEG
ElektroEncefaloGrafi, är en metod för att registrera hjärnbarkens spontana elektriska aktivitet med hjälp av elektroder.

Extern
T.ex. strålbehandling (utanpå behandling).

Elektromagnetisk
Röntgenstråle som används inom strålbehandling.

Endoskop
Titthålsinstrument

Ependymom
Tumör som uppstått i de celler som omger hjärnans ventriklar (hålrum).

Epikris
Sammanfattning av behandlingsperioden.

Excision, Extirpation
Fullständigt kirurgiskt avlägsnande.

F

Fatigue
Stor trötthet eller utmattning.

Fenestrering
Göra hål.

Fraktion
Engångsdos med strålbehandling.

Frontal
I hjärnans främre del.

Fokalt
Koncentrerat till ett speciellt område.

G

Gammakniv
Strålkniv

Gliom
Tumör som utgår från hjärnans stödvävnad.

Glioblastoma multiforme
Elakartad tumör i hjärnans stödvävnad.

Gradus (G)
Grad

Grand mal
Stort epileptiskt anfall.

Gray (Gy)
Strålbehandlingsenhet

H

Hemangioblastom
Godartad blodkärlstumör.

Hemipares
Muskelsvaghet i ena kroppshalvan.

Hemiplegi
Förlamning i ena kroppshalvan.

Hemisfär
Hjärnhalvan

Histologisk undersökning
Mikroskopisk vävnadsundersökning.

Hjärntrötthet
Mental trötthet, hjärnan upplevs som överbelastad.

Hospice
En plats för vård i livets slutskede.

Hydrocefalus
Vattenskalle, störning av ryggmärgsvätskans cirkulation.

Hypofys
Hjärnbihang, tallkottkörtel.

Hypofysadenom
Hypofysen styr kroppens hormonproduktion.

I

Immunohistokemisk
Vävnadsundersökning med kontrastfärg.

Inferior
Nedre delen.

Inoperabel
Går inte att operera.

Intrakraniellt
Tryck i hjärnvävnaden och hjärnvätskan i skallen.

Invasiv
Växer in i vävnad runt omkring.

K

Karcinom
Cancer

Kemoradioterapi
Strålbehandling och cytostatikabehandling som ges samtidigt.

Kemoterapi
Cytostatikabehandling, cellgiftsbehandling.

Kognition, Kognitiv
Som hänför sig till tänkandet och de processer som sker i hjärnan då vi tar emot, bearbetar och använder information.

Kortikosteroid
Kortisonhormon

Kraniell
Mot huvudet.

Kraniotomi
Operation där skallbenet öppnas.

L

LAH
LasarettsAnsluten Hemsjukvård

Lambeau
Hudtransplantation

Lateral
På sidan.

Lateral ventrikel
Ventrikel (hålrum) på storhjärnans högra eller vänstra halva.

Likvor
Ryggmärgsvätska

Linjäraccelerator
Strålbehandlingsapparat

LSS
Lagen om Särskilt Stöd till vissa funktionshindrade.

Lobus
Lob

Lobus frontalis
Pannlob

Lobus temporalis
Tinninglob

Lobus parietalis
Hjässlob

Lobus occipital
Nacklob

M

Malign
Elakartad tumör.

Medulla oblongata
Förlängda märgen.

Meningeom
Tumör som utgår från hjärnhinnorna.

Metastas
Dottersvulst, en spridning från en primär (moder) tumör.

Microkirurgi
Operation med hjälp av mikroskop.

MR
Magnetröntgen

MRI
Neurofysiologisk undersökning med magnetkamera.

Multipel Skleros
En neurologisk sjukdom som drabbar centrala nervsystemet

N

Necrosis
Nekros, kallbrand (sjuklig cell och vävnadsdöd).

Neurinom
Tumör som utgår från nervcellerna.

Nervus
Nerv

Nevus acusticus
Hörselnerven

Nervusopticus
Synnerven

Neurogenisk
Nervrelaterad

O

Occipital
I nacken och bakhuvudet.

Onkolog
Läkare som är specialist på strålbehandling och medicinsk behandling av tumörsjukdomar.

Oligo
Fåtal

Operabel
Går att operera.

Os
Ben

P

PAD
Patologisk Diagnos av vävnadsprov, utlåtande.

Palliativ
Vård av en person där sjukdomen ej går att bota.

Parapares
Förlamning av både armar och ben.

Parietal
På hjässan.

PET/CT
En typ av röntgenundersökning för att se var det finns cancerceller.

Picc-line
Perifert Inlagd Central Venkateter, en tunn silikonkateter som läggs in via en kanyl i ett blodkärl.

Pons
Hjärnbrygga (är förbunden med lillhjärnan och är hjärnstammens kraftiga mellandel).

Posterior
Bakre delen.

Progredierar
Fortskrida, öka

Primär
Huvudtumör

R

Radikal
All cancer är borttagen.

Recidiv
Återfall

Resektion
Delvis avlägsnande.

RCC
Regionalt CancerCentrum

S

Schwannom
Godartad tumör som påverkar nervcellerna.

Shunt
Slang under huden från hjärnans ventrikel (hålrum) till hjärtat eller bukhålan.

Sekundär
Dottersvulst, en spridning från en primär (moder) tumör.

SOL
Socialtjänstlagen

Simulator
Ställe där elektroderna fästs vid patienten före strålbehandling.

Sinister (sin.)
Vänster

Standardiserade vårdförlopp
Patienten ska få ett snabbare och bättre flöde genom sjukvården.

Staspapill
Svullen sjuklig förändring inne i ögat.

Stereotaktisk strålbehandling
Strålbehandling som innebär att en stråldos riktas med hög precision mot tumören.

Superior
I övre delen.

T

Temporal
På sidan av hjärnan.

Tinnitus
Öronsus

Tumor
Tumör

Tumor benignum
Godartad tumör

Tumor malignum
Elakartad tumör

Tomografi (CT eller DT)
Datortomografi, skiktröntgen.

V

Vaken kraniotomi
Vakenkirurgi

Venport
En venport, som är en metalldosa, kan du få inopererad om du kommer att behöva stickas mycket. Vid behandling sätts en nål i dosan och den kan sitta i upp till sju dagar.

Ventriculus cerebri
Hjärnventrikel (hjärnhålrum)

Ö

Ödem
Svullnad på grund av ansamling av vätska i vävnaden.