Hjärntumör

Allmänt

En hjärntumör innebär att man har fått någon form av tumörsjukdom i hjärnan. Tumören kan antingen vara godartad eller elakartad, det vill säga cancer.

Vilka möjligheter man har att bli frisk från sjukdomen beror främst på vilken typ av tumör man har fått, var den sitter och om den kan opereras bort.

Sjukdomen är ovanlig och kan uppstå i alla åldrar, men oftast är man över 60 år. Ungefär lika många kvinnor som män får sjukdomen. Det är till stor del okänt varför man får en hjärntumör.

Symtom

Symtomen kan variera beroende på var någonstans i hjärnan tumören sitter. Man kan till exempel få epileptiska anfall, förlamning i någon kroppsdel eller påverkan på syn, hörsel eller tal.

Man kan också få svår huvudvärk eller yrsel. Ibland får man båda besvären tillsammans med illamående och kräkningar. Huvudvärk, yrsel och illamående är vanliga besvär som oftast har andra orsaker.

Behandling

Vilken behandling man får beror på vilken typ av tumör det är och var i hjärnan tumören sitter. Om man har fått en godartad tumör som går att operera bort kan man ofta bli helt frisk efter behandlingen. Om man har fått en cancertumör i hjärnan får man ofta en mer omfattande behandling.

I takt med att den tekniska utvecklingen och forskningen kring nya läkemedel går framåt förbättras behandlingen av hjärntumörer.

Texten är tagen från 1177 Vårdguiden, läs mer om hjärntumör på www.1177.se