Länkar

www.blankettbanken.se

http://www.forsakringskassan.se/

http://www.1177.se/

https://www.cancerfonden.se/

http://www.cancercentrum.se/samverkan/

http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/hjarna-och-hypofys/hjarna/vardprogram/

 

Journal via nätet

http://www.1177.se/Ostergotland/Tema/E-tjanster/Artiklar/Las-din-journal-via-natet3/

Patientlagen

http://www.1177.se/Ostergotland/patientlagen/

https://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/vardensskyldighetattinformerao Vårdens skyldighet att informera och göra patienten delaktig

Söka vård i annat landsting eller utomlands

http://www.1177.se/Ostergotland/Tema/Patientlagen/Valja-vard/Valja-vardmottagning/

http://www.1177.se/Ostergotland/Regler-och-rattigheter/Vard-utomlands/

Körkort

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/Trafikmedicin/

Läkares anmälningsplikt vapenlagen

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18962/2013-1-19.pdf

Strålning

http://www.skandionkliniken.se/

http://www.1177.se/Ostergotland/Tema/Cancer/Under-och-efter-behandling/Behandlingar/Stralbehandling/

Nationellt Vårdprogram –hjärntumör

http://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/hjarna/vardprogram/natvp_hjarntumorer_20120829_final.pdf

Egenremiss i Region Östergötland

http://www.1177.se/Ostergotland/Regler-och-rattigheter/Remiss/

Allmänna länkar:

www.socialstyrelsen.se

www.skatteverket.se

www.försäkringskassan.se Alla socialförsäkringar, ex närståendepenning. som kräver ett läkarintyg. Närståendepenning kan fås av anhörig, eller annan närstående vän, för att ansöka om det på försäkringskassan krävs ett läkarintyg.

www.blankettbanken.se

Grupper på Facebook:

http://www.facebook.com/groups/hjarntumorforeningen/ Gemensam grupp för alla, drabbade och närstående

https://www.facebook.com/groups/550359585092079/ För patienter

http://www.facebook.com/groups/hjarntumorforeningen.anhoriggrupp/ För anhöriga

https://www.facebook.com/groups/209910592532902/ För dig som försöker komma vidare i livet en tid efter din sjukdom

http://www.facebook.com/groups/hjarntumorforeningen.vast/ Hjärntumörföreningen Väst

https://www.facebook.com/groups/hjarntumorforeningen.sthlm/ Hjärntumörföreningen Stockholm-Gotland

Söka bidrag/stipendium:

http://www.ungcancer.se/ung-vuxen-cancerdrabbad/stipendium/bidrag-och-stipendier

http://www.amazona.se/sokabidrag.asp

http://www.cancerstodfonden.se/?s=s%C3%B6ka+bidrag

info@cancerrehabfonden.se

www.cancerhelp.se

www.cancerochallergifonden.se

www.curo.nu