Andras

Vaccinstudie i Belgien

Det finns en del olika forskningsstudier som pågår världen runt kring just hjärntumörer men information om alternativa behandlingar klassas tyvärr ofta som ”icke-vedertagna” av läkare. Detta gör att det kan vara bra att göra egen research och kräva en second opinion.

Jag vill delge min berättelse om hur jag fick kontakt med ett sjukhus i Belgien gällande en vaccinstudie för min pappa som sommaren 2012 blev diagnostiserad med en malign hjärntumör (grad 3). Efter två operationer och en rad negativa resultat och utlåtanden från berörda läkare samt onkologer bestämde vi oss för att leta efter andra behandlingsmetoder och nyckelpersoner som kunde hjälpa oss i kampen mot cancern.

Vi fick höra om en vaccinstudie belägen i Leuven (Belgien) från en familjevän där dem (vid tillfället) inte hade några kriterier för att få ansöka eller ytterligare kostnader för medverkan. Jag fick en adress och skickade ett mejl till en kontaktsjuksköterska och förklarade min pappas situation, hans diagnos och fick svar inom ett par timmar med information och annan viktig dokumentation för just deltagande i deras studie. Jag blev positivt överraskad av det mottagande vi fick av personalen och deras snabba svarsfrekvens. Jag fick även email-adresser till läkarna som svarade på mina frågor inom loppet av en arbetsdag. Dock kan man även ringa om man känner sig mer bekväm med telefonkontakt (all kontakt sker på engelska).

Vid medverkan i en vaccinstudie, likt den min pappa deltog i, är det extremt viktigt att all tumörvävnad som avlägsnas vid operation skall sparas och frysas ner. Vi var noggranna med att påminna samtliga om detta och såg till att dem skrev ner det i patientjournalen. Vi blev ombedda att skicka tumörvävnaden till professorerna i Leuven där dem sedan utvinner ett personligt vaccin av delar av tumörrvävnaden samt patientens t-celler (från blodet).

Deltagandet i studien medförde många resor för oss då vi flög ner en gång i veckan under en månadstid för att min pappa skulle få de första injektionerna, därefter räckte det med injektion en gång i månaden. Sjukhuset i Leuven erbjuder övernattningsmöjligheter för anhöriga i anslutning till sjukhuset till självkostnadspris och de ger också all annan viktig resinformation.

Vår upplevelse av vaccinstudien i Belgien var enbart positiv och jag skulle därför vilja tipsa alla anhöriga att fråga berörda läkare om alternativa behandlingar och forskningsstudier som kan tänkas pågå alt. göra egen research och ställa frågan om hjälp.