Puttes minnesfond + Hjärntumörföreningen

En del av Svenska Hjärntumörföreningen
Nu samarbetar Putte Angelin Minnesfond med Svenska Hjärntumörföreningen.

Genom samarbetet kommer personer med hjärntumör samt deras anhöriga (som är boende i Östergötland), få ökade möjligheter till information om olika behandlingsmetoder, studier och pågående forskning, inom området hjärntumör.

Nybildad patientförening – Region Sydöst
I och med det aktuella samarbetet med Svenska Hjärntumörföreningen, startar vi äntligen en regional hjärntumörsförening, kallad Region Sydöst. Ordförande för Region Sydöst är Annelie Stålnert, tillika styrelseordförande i Puttes Angelin Minnesfond.

Inom Region Sydöst kommer vi verka för att sprida fakta och information till drabbade och anhöriga. Föreningen kommer genom det redan påbörjade samarbetet med regionens läkare, forskare och beslutsfattare, att fortsätta kampen för att alla ska få vård på lika villkor och för att fler ska få möjlighet att testa nya mediciner och behandlingsmetoder.

Annelie och övriga aktiva inom Region Sydöst kommer tillsammans bidra med sina kunskaper och erfarenheter, för att stötta såväl drabbade som anhöriga.

Har du frågor eller funderingar kring föreningen Region Öst eller Svenska Hjärntumörföreningen så kan du gå in här och läsa mer http://hjarntumorforeningen.se/